ویژگی فرهای ایلیا استیل

1- دارای 8 مدل فر توکار

2- گنجایش 65 لیتری

3- مجهز به جوجه گردان ، سنسور حرارتی ، درب سه جداره ، یخ زدایی ، فن کانوکشن ، ریل تلسکوپی ، یخ زدایی ، قفل کودک ، سیستم توزیع یکنواخت حرارت

4- نصب رایگان

5- 18 ماه گارانتی

فر ایلیا استیل برق و گاز مدل IO202

فر برق و گاز مدل IO202

82,925,000 ریال
82,925,000 ریال

گنجایش 65 لیتر / 8 برنامه پخت / دارای سنسور حرارتی / جوجه گردان / گریل / قفل کودک / درب سه جداره / یخ زدایی / فن کانوکشن / ریل تلسکوپی / مجهز به سیستم توزیع یکنواخت حرارت و خود تمیزکنی / 18 ماه گارانتی

فر ایلیا استیل برق و گاز مدل IO201

فر برق و گاز مدل IO201

77,315,000 ریال
77,315,000 ریال

گنجایش 65 لیتر / 6 برنامه پخت / دارای سنسور حرارتی / جوجه گردان / گریل / قفل کودک / درب سه جداره / یخ زدایی / ریل تلسکوپی / مجهز به سیستم خود تمیزکنی / 18 ماه گارانتی

فر ایلیا استیل برقی مدل IO103

فر برقی مدل IO103

101,360,000 ریال
101,360,000 ریال

گنجایش 65 لیتری / صفحه لمسی / 12 برنامه پخت / دارای سنسور حرارتی / جوجه گردان / گریل / قفل کودک / درب سه جداره / یخ زدایی / فن کانوکشن / ریل تلسکوپی / مجهز به سیستم توزیع یکنواخت حرارت و خود تمیز کنی / مجهز به حسگر پخت / 18 ماه گارانتی

فر ایلیا استیل برقی مدل IO104

فر برقی مدل IO104

99,605,000 ریال
99,605,000 ریال

گنجایش 65 لیتر / صفحه لمسی / 16 برنامه پخت با قابلیت ذخیره برنامه / دارای سنسور حرارتی / جوجه گردان / گریل / قفل کودک / درب سه جداره / یخ زدایی / فن کانوکشن / ریل تلسکوپی / مجهز به سیستم توزیع یکنواخت حرارت و خود تمیزکنی / 18 ماه گارانتی

فر ایلیا استیل برقی مدل IO106

فر برقی مدل IO106

95,980,000 ریال
95,980,000 ریال

گنجایش 65 لیتر / صفحه لمسی / 16 برنامه پخت با قابلیت ذخیره برنامه / دارای سنسور حرارتی / جوجه گردان / گریل / قفل کودک / درب سه جداره / یخ زدایی / فن کانوکشن / ریل تلسکوپی / مجهز به سیستم توزیع یکنواخت حرارت و خود تمیزکنی / 18 ماه گارانتی

فر ایلیا استیل برقی مدل IO101W

فر برقی مدل IO101W

91,640,000 ریال
91,640,000 ریال

گنجایش 65 لیتر / 16 برنامه پخت با قابلیت ذخیره برنامه / دارای سنسور حرارتی / جوجه گردان / گریل / قفل کودک / درب سه جداره / یخ زدایی / فن کانوکشن / ریل تلسکوپی / مجهز به سیستم توزیع یکنواخت حرارت و خود تمیز کنی / 18 ماه گارانتی

فر ایلیا استیل برقی مدل IO101

فر برقی مدل IO101

88,080,000 ریال
88,080,000 ریال

گنجایش 65 لیتر / 16 برنامه پخت با قابلیت ذخیره برنامه / دارای سنسور حرارتی / جوجه گردان / گریل / قفل کودک / درب سه جداره / یخ زدایی / فن کانوکشن / ریل تلسکوپی / مجهز به سیستم توزیع یکنواخت حرارت و خود تمیز کنی / 18 ماه گارانتی

فر ایلیا استیل برقی مدل IO107

فر برقی مدل IO107

65,200,000 ریال
65,200,000 ریال

گنجایش 65 لیتر / 5 برنامه پخت با قابلیت ذخیره برنامه / دارای سنسور حرارتی / جوجه گردان / گریل / درب سه جداره / فن کانوکشن / 18 ماه گارانتی

iliasteel kitchen built-in oven

فر ایلیااستیل

فر توکار ایلیااستیل

خرید اینترنتی فر ایلیااستیل

فر ایرانی

فر برقی ایلیااستیل

فر برق و گاز ایلیااستیل