ویژگی اجاق گازهای ایلیا استیل

1- بیش از 30 مدل اجاق گاز در طرح ها و ابعاد مختلف

2- دارای قدرت حرارتی بالا ، استیل براق ، ترموکوبل فوق سریع ، شیشه مقاوم در برابر حرارت

3- دارای ولوم دو جزیی از جنس باکالیت

4- قطعات اجاق گاز ایرانی می باشد

5- نصب رایگان

6- 18 ماه ضمانت

اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S505

اجاق گاز استیل مدل S505

40,875,000 ریال
40,875,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 51×89 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S506

اجاق گاز استیل مدل S506

40,875,000 ریال
40,875,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 51×89 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S503

اجاق گاز استیل مدل S503

40,070,000 ریال
40,070,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 50×86 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S501

اجاق گاز استیل مدل S501

39,620,000 ریال
39,620,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 50×86 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S502

اجاق گاز استیل مدل S502

39,620,000 ریال
39,620,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 50×86 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S403

اجاق گاز استیل مدل S403

32,295,000 ریال
32,295,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 51×62 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S201

اجاق گاز استیل مدل S201

20,220,000 ریال
20,220,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 50×29 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G504M

اجاق گاز شیشه ای مدل G504M

47,905,000 ریال
47,905,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 51×91 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G524

اجاق گاز شیشه ای مدل G524

47,380,000 ریال
47,380,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 50×86 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G503M

اجاق گاز شیشه ای مدل G503M

46,575,000 ریال
46,575,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 50×86 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل S512

اجاق گاز شیشه ای مدل S512

42,425,000 ریال
42,425,000 ریال

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل S513

اجاق گاز شیشه ای مدل S513

42,425,000 ریال
42,425,000 ریال

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل S515

اجاق گاز شیشه ای مدل S515

42,425,000 ریال
42,425,000 ریال

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل S514

اجاق گاز شیشه ای مدل S514

41,645,000 ریال
41,645,000 ریال

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G523

اجاق گاز شیشه ای مدل G523

41,460,000 ریال
41,460,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 50×86 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G527

اجاق گاز شیشه ای مدل G527

41,460,000 ریال
41,460,000 ریال

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G528

اجاق گاز شیشه ای مدل G528

41,460,000 ریال
41,460,000 ریال

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G501

اجاق گاز شیشه ای مدل G501

41,460,000 ریال
41,460,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 51×86 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G525

اجاق گاز شیشه ای مدل G525

39,410,000 ریال
39,410,000 ریال

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G503T

اجاق گاز شیشه ای مدل G503T

39,145,000 ریال
39,145,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 50×86 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G518

اجاق گاز شیشه ای مدل G518

38,990,000 ریال
38,990,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 50×86 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G522

اجاق گاز شیشه ای مدل G522

38,990,000 ریال
38,990,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 50×86 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G502

اجاق گاز شیشه ای مدل G502

38,320,000 ریال
38,320,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 50×86 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G415

اجاق گاز شیشه ای مدل G415

33,735,000 ریال
33,735,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 51×70 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G416

اجاق گاز شیشه ای مدل G416

33,735,000 ریال
33,735,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 51×70 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G408

اجاق گاز شیشه ای مدل G408

32,070,000 ریال
32,070,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 51×62 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G402

اجاق گاز شیشه ای مدل G402

29,530,000 ریال
29,530,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 51×62 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G302

اجاق گاز شیشه ای مدل G302

27,185,000 ریال
27,185,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 51×51 / 18 ماه گارانتی

اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G202

اجاق گاز شیشه ای مدل G202

19,250,000 ریال
19,250,000 ریال

قطعات ایرانی / دارای فندک و ترموکوبل فوق سریع / سایز 51×33 / 18 ماه گارانتی

iliasteel kitchen built-in hob gas

اجاق گاز ایلیااستیل

گاز ایلیااستیل

اجاق گاز مبله ایلیااستیل

اجاق گاز توکار ایلیااستیل

اجاق گاز استیل ایلیااستیل

اجاق گاز شیشه ای ایلیااستیل

خرید اینترنتی اجاق گاز ایلیااستیل

اجاق گاز ایرانی

اجاق گاز برقی ایلیااستیل